WHISTLE WA-21/138,msckobe:3710

MAKER:SARACOM PUSAN

-==>DIAPHRAGM Φ150 (PCS)

-==>DISPLAY PCB HC-7123 VER2.2 (PCS)

-==>DISPLAY PCB HC-7123,VER2.2 (PCS)

-==>DISPLAY PCB,HC-7123,VER2.2 (PCS)

-==>WHISTLE COMP (SET)

DA210024==>VALVE COVER O-RING (PCS)

HC-7123==>HORN CONTROL UNIT (PCS)

TITANIUM==>DIAPHRAGM,DIA 150mm,1.5T (SET)

VA210027==>PISTON VALVE SEAT (PCS)

VA21002A==>PISTON SPRING (PCS)

WA-21-004==>DIAPHRAM PLATE PART (PCS)

WA-21-004==>DIAPHRAM PLATE/D/N WA21-001-B-4 (PCS)

WA-21-005==>DIAPHRAM O-RING PART (PCS)

WA-21-005==>DIAPHRAM O-RING/D/N WA21-001-B-5 (PCS)

WA-21-012==>SOL V/V BODY O-RING/D/N WHS-WA21-SW01-12 (PCS)

WA-21-014==>PISTON RING/D/N WHS-WA21-SW01-14 (PCS)

WA-21-015==>PISTON PACKING/D/N WHS-WA21-SW01-15 (PCS)

WA-21-017==>SOL V/V SPRING/D/N WHS-WA21-SW01-17 (PCS)

WA-21-019==>PISTON SLIDE SHAFT O-RING/D/N WHS-WA21-SW01-19 (PCS)

WA-21-035==>SOLENOID VALVE/D/N WHS-WA21-SE01-32 (PCS)

WA21-001-B-4==>DIAPHRAM PLATE PART CODE:WA-21-004/MKR:SARACOM CO.,LTD (PCS)