0627570-ANG CONTROL VV

O-RING MATERIAL : NBR – VITON,Drawing NoPBT3-D8577 NAKAKITA.NA.36
PIN,Drawing NoPBT3-D8577 NAKAKITA.NA.33
SELF SEAL COUPLING PT 1/4,Drawing NoASKHHI18644 NAKAKITA.NA.3
VALVE  Plate Drwg No. AKGQ0514ARE NAKAKITA.NA.7
VALVE SEAT       Plate Drwg No. AKGQ0514ARE NAKAKITA.NA.8
STUD BOLT SIZE : M36 ( SPANNER SIZE: 55 )HEIGHT : 350 MM NAKAKITA.NA.NA
STUD BOLT SIZE : M36 ( SPANNER SIZE: 55 )HEIGHT : 350 MM NAKAKITA.NA.NA
“DIAPHRAGM ( MATERIAL: C5191P)
” NAKAKITA.NA.22
“SPRING
” NAKAKITA.NA.34
“SPRING
” NAKAKITA.NA.35
“GASKET (MATERIAL: V#6501 / V#7021)
” NAKAKITA.NA.37
“GASKET (MATERIAL: V#6501 / V#7022)
” NAKAKITA.NA.38
“GASKET (MATERIAL: V#6501 / V#562)
” NAKAKITA.NA.39